System of internal procedures and Risk assessment

The AML/CFT procedures are not just a formality. They interact with each transaction and customer your business involves.

ilustrace pračky s penězi s kreditní kartou
ilustrace tužky, mobilního telefonu, grafu a kalkulačky

AML training of your staff and consultations

The compliance with AML regulations must be introduced into you daily business life. This can be done only by trained staff and management.

We have AML for these clients

Real estate agent and broker

Real estate transactions involve massive transfers of assets. That is why compliance with AML and sanction regulations in the real estate area is closely monitored, even if the payments involve bank or loan.

Virtual assets services provider

Crypto exchanges, brokers, advisors, investment managers or wallets – the fulfilment of AML obligations by these service providers is the focus of supervisory authorities and banks or large exchanges.

Exchange operator

Handling cash has always been a risk from an AML perspective. Therefore, AML obligations apply on all types of exchange offices – standard, hotel, additional. The CNB is very consequent in its audits.

Betting and games operator

Fulfilling AML obligations in a casino is extremely sensitive, especially when it comes to reviewing the source of a client’s funds and dealing with suspicious behaviour. A high level of cash usage poses also a risk.

Services we provide

Composition of internal AML/CFT procedures

We prepare a System of internal procedures and a Risk assessment precisely and tailored to the services you provide.

Completion of mandatory AML training

Only with trained employees can be the AML obligations compliance achieved.

Consultation on setting up AML/CFT processes

Whether you have been in business for a long time or are just starting out, you will find the right answers with us.

Audit of internal AML/CFT processes

If you are taking over a business or just for your own security – an audit can find weak points and threats.

FAQ

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Who have solved AML with us

Contacts

IDEA 4 systems s.r.o.,

company ID: 28520246
seat: Náměstí 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 , CZE company registered at the City Court of Prague (C 147608)

Martin Sidor

head AML engineer
775 647 104
martinsidor@amlsystems.cz

Martin Zavadil

head of sales
774 883 088
martinzavadil@amlsystems.cz

By entering of the personal data, I agree with the personal data conditions.