Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik

AML/CFT interní předpisy nejsou jen formalitou. Dotýkají se každého obchodu a všech vašich klientů.

ilustrace pračky s penězi s kreditní kartou
ilustrace tužky, mobilního telefonu, grafu a kalkulačky

AML školení zaměstnanců a konzultace

AML povinnosti je nutné přenést do každodenní praxe. To dokážou jen správně vytrénovaní zaměstnanci a vedení.

Máme AML pro tyto klienty

Prodejce realit a zprostředkovatel

Obchody s nemovitostmi zahrnují mohutné transfery majetku. Proto je plnění AML a sankčních předpisů v oblasti realit velice sledováno, i když je vše hrazeno prostřednictvím banky nebo úvěru.

Podnikatel v oblasti virtuálních aktiv

Kryptosměnárny, burzy, poradci, správci investic nebo peněženek – plnění AML povinností u těchto poskytovatelů služeb je centrem zájmu dohledových orgánů a bank nebo velkých burz.

Provozovatel směnárny

Nakládaní s hotovostí bylo po stránce AML vždy rizikem. Proto musí AML povinnosti dopadají na všechny typy směnáren – standardní, hotelové, doplňkové. ČNB je při kontrole velice důsledná.

Provozovatel sázkových her

Plnění AML povinností v kasinu je mimořádně citlivé, zejména pokud se jedná o přezkoumání zdroje prostředků klienta a řešení podezřeného jednání. Rizikem je i vysoká míra používání hotovosti.

Služby, které pro vás máme

Příprava interních AML/CFT předpisů

Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik připravujeme přesně na míru služeb, které poskytujete.

Provedení povinného AML školení

Jen s vytrénovanými zaměstnanci lze zajistit, aby byly AML povinnosti splněné.

Konzultace ohledně nastavení AML/CFT procesů

Ať už podnikáte dlouho nebo právě začínáte, u nás najdete ty správné odpovědi.

Audit interních AML/CFT procesů

Přebíráte-li podnikání nebo pouze pro vaši jistotu – auditem lze najít slabá místa nebo kostlivce.

FAQ

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

Existuje nějaká cesta, jak být informován o stále se měnících předpisech v oblasti předcházení praní špinavých peněz?
Povinností každé povinné osoby je sledovat změny předpisů v této oblasti. Dále je nezbytné také sledovat aktuální standardy v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu a promítat je do postupů používaných ve společnosti. Osobám odpovědným za tuto oblast nezbývá, než pravidelně kontrolovat internetové stránky různých úřadů a aktivně se touto oblastí zabývat.

Na koho se zaměřují kontrolní orgány při kontrolách plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz?
FAÚ a ČNB se dle svých vyjádření bude při kontrolách zaměřovat zejména na subjekty, u kterých je patrné, že si nesplnili některou ze svých povinnosti vůbec nebo včas (např. neohlásili kontaktní osobu) nebo si své povinnosti splnili chybně. Dále se kontroly zaměřují na subjekty, které zatím neohlásili žádné podezřelé obchody (s přihlédnutím na druh a rozsah činnosti).
A v neposlední řadě – nejste-li při uplatňování ustanovení zákona proti praní špinavých peněz důslední, stává se vaše podnikání pro „práče“ vysoce přitažlivým. V případě, že dojde k šetření činů těchto osob, automaticky se dostanete do pozornosti kontrolních a vyšetřujících orgánů. K tomu může vzniknout podezření, že jste se na praní špinavých peněž podíleli (aktivně nebo z nedbalosti).

Povinnosti podle zákona proti praní špinavých peněz jsme zanedbali a chceme to co nejdříve napravit. Hrozí nám nějaká pokuta nebo jiná sankce?
V této situaci nemůžeme doporučit nic jiného, než urychleně pořídit Systém vnitřních zásad a Hodnocení rizik vyškolit zaměstnance ohledně postupů v něm stanovených a začít je uplatňovat v praxi, jak vám stanovuje zákon. Dozorové orgány obvykle v tomto případě vaše kroky k nápravě uvítají. Nelze ale vyloučit, že vám v případě kontroly bude uložena pokuta za opožděné splnění povinností. Obecně se ale předpokládá, že na opožděné splnění povinností je pohlíženo mírněji než na úplné zanedbání.

AML s námi vyřešili

Kontakt

IDEA 4 systems s.r.o.,

IČO 28520246
Náměstí 14. řijna 1307/2, 150 00 Praha 5,
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze (C 147608)

Martin Sidor

head AML engineer
775 647 104
martinsidor@amlsystems.cz

Martin Zavadil

head of sales
774 883 088
martinzavadil@amlsystems.cz

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.